Home » บทความเทคนิค

ศัพท์ดนตรี

17 April 2010 22 Comments

ศัพท์ดนตรี

A

abbandonare (อับบันโดนาเร)        ละเว้น

abbandono (อับบันโดโน) อย่างอิสระ

abbellimenti (อับเบลลิเมนติ)          โน้ตประดับ

a cappella (อา คับเปลลา)              เพลงร้องประสานเสียงไม่มีดนตรีประกอบ

accelerando (อัชเชเลอรันโด)         เร็วขึ้นทีละน้อย

accopiato (อัคโคปิยาโต)               เล่นติดต่อกัน

accordatura (อัคคอร์ดาตูรา)           เสียงเทียบ

acoustics (อะคูสติกส์)                  สวนศาสตร์ (สะวะนะศาสตร์) หลักฟิสิกส์ที่ว่าด้วยเรื่องของเสียง

adagietto (อะดาเจตโต)                 ช้า

adagio (อะดาจิโอ)                       ช้าพอควร

adagissimo (อะดาจิสซิโม)            ช้ามาก

ad libitum (อัด ลิบิตุม)                  ตามอำเภอใจ ไม่เคร่งครัด

affetuoso (อัฟเฟตตูโอโซ) นุ่มนวล อ่อนหวาน

affrettando (อัฟเฟรตตันโด)           เร็วขึ้น

affrettoso (อัฟเฟรตโตโซ) เร็วขึ้น

agevole (อะเจโวเล)                     เรียบง่าย

agitato (อะจิตาโต)                       เร่าร้อน รุนแรง ตื่นเต้น

alla (อัลลา)                                 ในลีลา

allargando (อัลลาร์กันโด)  ช้าลง

allegretto (อัลเลเกรตโต)               ค่อนข้างเร็ว

allegro (อัลเลโกร)                        เร็ว รัว

amabile (อะมาบิเล)                      น่ารัก นุ่มนวล

amoroso (อะโมโรโซ)                  มีเสน่ห์ เย้ายวน

andante (อันดันเต)                      ช้าปานกลาง

andantino (อันดันติโน)                 ค่อนข้างช้า

animato (อะนิมาโต)                     สนุกสนาน ร่าเริง

anime (อะนิเม)                           สนุกสนาน ร่าเริง

appassionata (อัปปาซิยงนาตา)      ชวนให้หลงใหล

appoggiando (อัปปอจจันโด)         เล่นอย่างต่อเนื่อง

appoggiatura (อัปปอจจาตูรา)        โน้ตพิง

arcato (อาร์คาโต)                        ใช้คันชักสี

arco (อาร์โค)                              ใช้คันชักสี

ardore (อาร์โดเร)                        อย่างอบอุ่น

arioso (อาริโยโซ)                        ท่วงทำนองอันไพเราะ

arpeggiando (อาร์เปจจันโด)          เล่นแยกโน้ต

arpeggio (อาร์เปจโจ)                   โน้ตแยก

assai (อัสซายิ)                                 มาก

attaca ( อัตตัคคา)                         ต่อไปทันที

a volonta (อา โวลอนตา)               ตามใจผู้เล่น

B

bagatelle (บาเกอเทล)                   บทเพลงที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน

baisser (เบเซ)                            หย่อนสาย

battuta (บัตตูตา)                          จังหวะแรก

bedachtig (เบอเดคทิค)                 มั่นคง

behaglich (เบอฮัคลิค)                   สบายๆ

belebt (เบอเลบท์)                        มีชีวิตชีวา

beruhigt (เบอรูอิคท์)                     เงียบสงบ

brillante (บริยองเต)                      สดใส เจิดจ้า

brio (บริโย)                                สดใส มีชีวิตชีวา

brioso (บริโยโซ)             สดใส ร่าเริง มีชีวิตชีวา

buffa (บุฟฟา)                             ขบขัน

C

cadenza (คาเดนซ่า)                     ช่วงเดี่ยวในบทคอนแชร์โต

calcaldo (คัลคันโด)                     เร็วขึ้น

calando (คาลันโด)                       เบาลง

calma (คัลมา)                             สงบ

calore (คาโลเร)                           อบอุ่น

cantabile (คันตาบิเล)                    รื่นไหลดุจเสียงร้องที่อ่อนหวาน

capo (คาโป)                               เริ่มต้น

capriccioso (คาปริโชโซ)              สนุกสนานรื่นเริง

cedendo (เชเดนโด)                     ค่อยๆช้าลง

celere (เชเลเร)                            เร็ว

chaconne (ชาโคน)                      บทเพลงแปรแนวของฝรั่งเศสในยุคบาโร้ค

clair (แคลร์)                                ใส

coda (โคดา)                               ช่วงหรือท่อนสุดท้าย

codetta (โคเดตตา)                       ขนาดสั้น

come (โคเม)                              เหมือน

come prima (โคเม ปริมา) เหมือนก่อนหน้านั้น

come sopra (โคเม โซปรา)            เหมือนข้างต้น

commodo (คอมโมโด)                 เรื่อยๆ สบายๆ

con (คอน)                                 กับ ด้วย

con animo (คอน อะนิโม) ด้วยความร่าเริง

con brio (คอน บริโย)                   เต็มไปด้วยพลัง

concerto (คอนแชร์โต)                 เพลงประชันเดี่ยว

concertino (คอนแชร์ติโน) บรรเลงกลุ่มเล็กในคอนแชร์โต กรอสโซ

concerto grosso (คอนแชร์โต กรอสโซ)       เพลงประชันกลุ่ม

con espressione (คอน เอสเปรสซิโยเน)  เน้น เต็มไปด้วยความรู้สึก

con fuoco (คอน โฟโอโค) โหมประดุจเปลวไฟอันเร่าร้อน

con gusto (คอน กุสโต)                 ด้วยความพอใจ

con moto (คอน โมโต)                 เลื่อนไหล

con sordino (คอน ซอร์ดิโน)          หยุดเสียง

con spirito (คอน สปิริโต) ด้วยจิตวิญญาณ

crescendo (เครสเซนโด)              ดังขึ้นทีละน้อย

D

decide (เดซิเด)                           เด็ดขาด เฉียบขาด

deciso (เดซิโซ)                           เด็ดขาด แน่นอน

decrescendo (เดเครสเซนโด)        เบาลงทีละน้อย

detache (เดตาเช)                        สั้น ขาด

diluendo (ดิลูเอนโด)                    เบาลง

diminuendo (ดิมินูเอนโด) เบาลงทีละน้อย

dolce (โดลเช)                             อ่อนหวาน

dolendo (โดเลนโด)                     เศร้า

dolente (โดเลนเต)                       เศร้า

douce (ดูซ)                                อ่อนหวาน

E

e (เอ)                                        และ

eilig (ไอลิก)                                รีบเร่ง

einfach (ไอน์ฟัค)                        สบายๆ

espressione (เอสเปรสซิโยเน)       เต็มไปด้วยความรู้สึก

espressivo (เอสเปรสซิโว) เต็มไปด้วยความรู้สึก

F

facile (ฟาซิล)                              ง่ายๆ สบายๆ

falsetto (ฟอลเซตโต)                    เสียงปลอม

fantasia (ฟันตาเซีย)                     เพลงแห่งจินตนาการ

feierlich (ไฟเยอร์ริค)                    ตึงตัง ขึงขัง

fermamente (แฟร์มาเมนเต)          มั่นคง

feroce (เฟโรเช)                          ดุดัน

feu (เฟอ)                                   ไฟ เร่าร้อน

feuer (ฟอยเยอร์)                         ไฟ เร่าร้อน

fine (ฟิเน)                                  จบ

flautando (ฟลาวตันโด)                 ใสเหมือนเสียงฟลู้ท

forte (ฟอร์เต)                             ดัง

fortepiano (ฟอร์เตปิอาโน)            ดังและเบาลงทันที

fortissimo (ฟอร์ติสซิโม)               ดังมาก

forza (ฟอร์ซา)                                เน้น

forzando (ฟอร์ซันโด)                  เน้น ด้วยกำลัง

frisch (ฟริช)                               สดชื่นแจ่มใส มีชีวิตชีวา

frohlich (เฟรอลิค)                        มีชีวิตชีวา

fugue (ฟิวก์)                               บทเพลงสอดแนว

funebre (ฟูเนบเบรอ)                          เศร้า มืดมน

furente (ฟูเรนเต)             บ้าคลั่ง

furioso (ฟูริโยโซ)                        โกรธ เดือดดาล

G

gai (เก)                                      สนุกสนาน รื่นเริง

galop (กาโล)                              เพลงเต้นรำฝรั่งเศสที่ผู้เต้นยืนรอบวง

gamut (กามุท)                             บันได ช่วงเสียง

gauche (โกช)                             ใช้มือซ้ายเล่น

gavotte (กาวอท)             เพลงเต้นรำฝรั่งเศสจังหวะธรรมดา

geist (ไกสท์)                              วิญญาณ จิตใจ

gentile (เจนทิเล)                         สง่างาม

giocoso (โจโคโซ)                       ร่าเริง ตลกขบขัน

giusto (จุสโต)                             เคร่งครัด

gracieux (กราซิเยอ)                     องอาจสง่างาม

grave (กราเว)                             เคร่งขรึม โหยหวน

grazioso (กราซิโยโซ)                   องอาจสง่างาม

H

heftig (เฮฟทิค)                            ดุเดือด

heiter (ไฮเทอร์)                           เรียบ สดใส

hubsch (ฮึบช์)                             มีเสน่ห์

I

istesso (อิสเตสโซ)                       เหมือนกัน

K

kraftig (เครฟทิค)             แกร่ง มีพลัง

L

lacrimoso (ลาคริโมโซ)                 โศกเศร้า

lamentoso (ลาเมนโตโซ)              โศกเศร้า

largamente (ลาร์กาเมนเต) กว้างๆ

larghetto (ลาร์เกตโต)                   ช้า แต่เร็วกว่า largo

largo (ลาร์โก)                             ช้ามาก

lebendig (เลเบนดิก)                     มีชีวิตชีวา

lebhaft (เลบฮาฟท์)                       มีชีวิตชีวา

legando (เลกันโด)                       เล่นอย่างต่อเนื่อง

legato (เลกาโต)                           เล่นอย่างต่อเนื่อง

leger (เลเช)                                สบายๆ ผ่อนคลาย

leggiero (เลเจโร)                        สบายๆ ผ่อนคลาย

leicht (ไลคท์)                              สบายๆ

leicht bewegt (ไลคท์ เบอเวกท์)      สบายๆ

leise (ไลเซอ)                              เบาๆ นุ่มนวล

lento (เลนโต)                             ช้าที่สุด

lesto (เลสโต)                              รวดเร็ว มีชีวิตชีวา

liebeslieder (ลีเบสลีเดอร์) เพลงรัก

lieblich (ลิบลิก)                           อ่อนหวาน มีเสน่ห์

licenza (ลิเซนซา  )                       อิสระ เล่นตามสบาย

linke (ลิงเคอ)                              มือซ้าย ให้ใช้มือซ้ายเล่น

liscio (ลิซิโย)                                  เรียบ

lontano (ลนตาโน)                              เบา

lungo (ลุนโก)                             ลากยาว

lullaby (ลัลเลอบาย)                      เพลงกล่อมเด็ก

lustig (ลุสติก)                                  สนุกสนานรื่นเริง

lute (ลูท)                                    พิณ ซึง

M

ma (มา)                                     อย่างไรก็ตาม

machtig (เมคทิก)             มีพลัง

madigral (มาดริกัล)                      เพลงร้องหลายแนว

maestoso (มาเอซโตโซ)                สง่างามดุจราชา

mancando (มันคันโด)                  ค่อยๆเบาลงจนเสียงหายไป

mano (มาโน)                             มือ

mano destra (M.D.)                  มือขวา ใช้มือขวาเล่น

mano sinistra (M.S.)                 มือซ้าย ใช้มือซ้ายเล่น

marcatissimo (มาร์คาติสสิโม)        เน้นมาก

marcato (มาร์คาโต)                     เน้น

martellato (มาร์เตลลาโต)              เน้นมาก

mass (แมซ)                               เพลงร้องศาสนพิธี เพลงมิสซา

mazurka (มาซูร์กา)                      เพลงเต้นรำพื้นเมืองโปแลนด์

medesimo (เมเดสิโม)                      เล่นเหมือนเดิม

meno (เมโน)                              น้อยลง

meno mosso (เมโน มอสโซ)         ช้าลง

meno piano (เมโน ปิยาโน)           เบาลง

menuet (เมนูเอ)                          เพลงเต้นรำ

mesto (เมสโต)                           โศกเศร้า

mestoso (เมสโตโซ)                    อย่างเศร้าสร้อย

mezzo (เมสโซ)                           ปานกลาง

mezzo forte (เมสโซ ฟอร์เต)          ดังปานกลาง

mezzo piano (เมสโซ ปิยาโน)        เบาปานกลาง

mezzo voce (เมสโซ โวเช)            เสียงกึ่ง

misterioso (มิสเตอริโยโซ) ลึกลับ

moderato (โมเดอราโต)                แต่พอควร

morendo (โมเรนโด)                    ค่อยๆเบาลงจนเสียงหายไป

mosso (มอสโซ)                          เคลื่อนไหว

molto (โมลโต)                            มาก

moto (โมโต)                              ต่อเนื่อง เคลื่อนไหว

munter (มุนเทอร์)                        แกร่ง

N

niente (นิเยนเต)                              ไม่มีเลย

nobile (โนบิเล)                           พิถีพิถัน

non (น็อน)                                 ไม่

non troppo (น็อน ตร็อปโป)          ไม่มากเกินไป

nocturne (นอคทูร์น)                    เพลงค่ำคืน

O

obbligato (ออบบลิกาโต)               แนวบังคับ

octave (ออคเทฟ)                        ช่วงคู่แปด

ode (โอด)                                  เพลงสดุดี

ogni suono (โอนยิ ซูโอโน)           แต่ละเสียง

opera (โอเปรา)                           อุปรากร

opera buffa (โอเปรา บุฟฟา)          อุปรากรกึ่งพูด

opera comique (โอเปรา โคมิค)     อุปรากรชวนหัว

opera seria (โอเปรา เซริยา)           อุปรากรโศกนาฏกรรมที่มีเนื้อหาหนักจริงจัง

ornament (ออร์นาเมนท์)               โน้ตประดับ

oscuro (ออสคูโร)                        ลึกลับ มืดมน

ossia (ออสซิยา)                           หรือ

ostinato (ออสตินาโต)                   ซ้ำแนว เล่นซ้ำไปซ้ำมา

overtone (โอเวอร์โทน)                 โน้ตต่างๆที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของโน้ตพื้นฐาน

overture (โอเวอรเชอร์)                 บทโหมโรง

P

parlando (ปาร์ลันโด)                   เลียนแบบเสียงพูด

passacaglia (ปัสสาคัลยา)  บทเพลงแปรแนวของอิตาลีเหมือนกับ chaconne ของฝรั่งเศส

pausa (เปาซา)                            หยุด

pasante (เปซันเต)                       หนักแน่น

patetico (ปาเตติโค)                             เต็มไปด้วยความรู้สึก ด้วยความรุนแรง

pavan (ปาวาน)                           เพลงเต้นรำในราชสำนักช่วงศตวรรษที่ 16-17

perdendosi (แปร์เดนโดซิ)            ค่อยๆเบาลง

piacevole (ปิยาเชโวเล)                 พึงพอใจ

pianamente (ปิยานาเมนเต)           เรียบๆ

pianissimo (ปิยานิสซิโม)                  เบามาก

piano (ปิยาโน)                            เบา

pietoso (ปิเยโตโซ)                     โศกเศร้า

piu (ปิยู)                                    เพิ่มขึ้น

piuttosto (ปิยูตตอสโต)                 ค่อนข้าง

pizzicato (ปิสซิคาโต)                   ใช้นิ้วดีด

placabile (ปลาคาบิเล)                   สงบเสงี่ยม

placido (ปลาซิโด)                       สงบ

po (โป)                                     น้อย

pochissimo (โปคิสซิโม)               น้อยมาก

poco (โปโค)                              น้อย

poco a poco (โปโค อา โปโค)       ทีละน้อยละน้อย

poi (โปอิ)                                   และแล้ว ต่อจากนั้น

polka (โพลคา)                            เพลงเต้นรำโบฮิเมีย

polonaise (โปโลเนส)                  เพลงเต้นรำโปแลนด์

pomposo (ปอมโปโซ)                  สง่าผ่าเผย

portamento (ปอร์ตาเมนโต)           ต่อเนื่องกัน

portato (ปอร์ตาโต)                      ยาว ยืดออกไป

precipitato (เปรซิปิตาโต)  ทันทีทันใด

prelude (พรีลู้ด)                          เพลงบรรเลงนำ

prestissimo (เปรสติสซิโม)            เร็วที่สุด

presto (เปรสโต)                             เร็วมาก

prima (ปริมา)                             ที่หนึ่ง

prima volta (ปริมา โวลตา) เป็นครั้งแรก

psalm (ซาล์ม)                             เพลงสวดในศาสนาคริสต์

Q

quasi (ควาซิ)                              เกือบ ราวกับ

quasi niente (ควาซิ นิเยนเต)          เล่นให้เบาที่สุด

R

rallentando (รัลเลนตันโด) ช้าลงทีละน้อย

recitando (เรชิตันโด)                   ท่องจำ

recitativo (เรชิตาติโว)                   ร้องกึ่งพูด

refrain (รีเฟรน)                           สร้อยเพลง

replicato (เรปลิคาโต)                   ซ้ำ

resoluto (เรโซลูโต)                      ตั้งใจจริง

retenir (เรอเทอนีร์)                      ช้าลง

retirada (เรติราดา)                               ท่อนท้าย

rhapsody (แรพโซดี)                    บทเพลงหลากลีลาที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

ricochet (ริโกเช)             เทคนิคการใช้คันชักกระดอนจากสายเพื่อเน้นเสียง

rigaudon (ริโกดง)                        เพลงเต้นรำฝรั่งเศส

rilasciando (ริลาชันโด)                 ช้าลง

rinforzando (รินฟอร์ซันโด)           เน้น

ripetizione (ริเปติซิโยเน)               ซ้ำทำนอง

ripieno (ริปิยาโน)                        บรรเลงกลุ่มเล็กในคอนแชร์โตกรอสโซ

risoluto (ริโซลูโต)                        ตั้งใจ

ritardando (ริตาร์ดันโด)                ช้าลงทีละน้อย

ritenuto (ริเตนูโต)                        ช้าลงทีละน้อย

ritmo (ริทโม)                                      จังหวะ

ritornello (ริตอร์เนลโล)                 บทนำ บทแทรก หรือบทส่งท้าย

robusto (โรบัสโต)                       แข็งแกร่ง

rondo (รอนโด)                           ย้ำทำนอง

rubato (รูบาโต)                                   ลักจังหวะ ทอดเสียงยืดออกไปตามใจผู้ปฏิบัติ

ruhig (รูอิค)                                สงบ

S

scenario (ซินาริโย)                      เค้าโครงเรื่องของละครหรืออุปรากร

scherzando (สแกรซันโด) สนุกสนาน ว่องไว

scherzo (แสกรโซ)                       ว่องไว ปราดเปรียว

schnell (ชเนล)                            เร็วที่สุด

secco (เซคโค)                            แห้ง

semplice (เซมปลิเช)                    ง่ายๆ

sempre (เซมเปร)                        เสมอ

sentimento (เซนติเมนโต) เต็มไปด้วยความรู้สึก

sentito (เซนติโต)             เต็มไปด้วยความรู้สึก

senza (เซนซา)                            ปราศจาก

serenade (เซเรอเนด)                   เพลงเกี้ยวสำหรับบรรเลงกลางคืน

sereno (เซเรโน)                         สงบ สงัด

sforzando (สฟอร์ซันโด)               เน้นทันที

sforzata (สฟอร์ซาตา)                   เน้น

simile (ซิมิเล)                              เหมือนเดิม

singend (ซิงเงินด์)                       ในลีลาร้อง

slargando (สลาร์กันโด)                    ช้าลง

sminuendo (สมินูเอนโด)              ช้าและเบาลง

smorzando (สมอร์ซันโด) ช้าและเบาลง

soave (โซอาเว)                           อ่อนหวาน

sonata (โซนาตา)             เพลงบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี

sonatina (โซนาตินา)                    เพลงบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีขนาดเล็กกว่าโซนาตา

sopra (โซปรา)                            เหนือ เล่นไขว้มือสำหรับบรรเลงเปียโน

sospirando (ซอสปิรันโด) หนักใจ

sostenuto (ซอสเตนนูโต)              ต่อเนื่อง ยืด

sotto (ซอตโต)                            ใต้

sotto voce (ซอตโต โวเช)              เบาแบบเสียงกระซิบ

spianato (ชปิยานาโต)                   เรียบ

spiccato (ชปิคคาโต)                    สั้น ขาด ห้วน

spirito (ชปิริโต)                           จิต วิญญาณ

spiritoso (ชปิริโตโซ)                    มีชีวิตชีวา

staccato (ชตัคคาโต)                     สั้น ขาด ห้วน

stark (ชตาร์ค)                             แข็งแกร่ง

stendendo (ชเตนเดนโด)              ช้าลง

streng (ชเตร็ง)                            เคร่งครัด

strepitoso (ชเตรปิโตโซ)               หนวกหู

stretto (ชเตร็ตโต)                        เร็วขึ้น

stringendo (ชตรินเจนโด)  เร็วขึ้น

sturmisch (ชตือมิช)                      ราวกับพายุ

subito (ซูบิโต)                            ทันทีทันใด

symphony (ซิมโฟนี)                   เพลงบรรเลงดุริยางค์

synopsis (ซินอพซิส)                    เนื้อเรื่องย่อ

T

tanto (ตันโต)                              มาก

tardamente (ตาร์ดาเมนเต)            ช้าลง

tardando (ตาร์ดันโด)                   ช้าลง

tardo (ตาร์โด)                             ช้า

tasto (ตาสโต)                             แผงนิ้ว

tasto solo (ตาสโต โซโล)                  แนวเบสส์เดี่ยว ให้คีย์บอร์ดเล่นแนวเบสส์เดี่ยวพร้อมเครื่องสาย

tempo (เตมโป)                           จังหวะ อัตราความเร็ว

tempo giuso (เตมโป จุสโต)          อัตราความเร็วแน่นอน

tempo primo (เตมโป ปริโม)         ความเร็วเท่าเดิม

teneramente (เตเนราเมนเต)          นุ่มนวล

tenir (เตอนีร์)                              หน่วง ยืด

tenuto (เตอนูโต)                         หน่วง ยืด

tosto (ตอสโต)                            เร็ว

tranquillo (ตรองกิลโย)                  เงียบ

traurig (ทราวเออริก)                     เศร้า

tremolo (เตรโมโล)                      รัว

triste (ตริสท์)                              เศร้าสร้อย

trop (โตร)                                  มากเกินไป

troppo (ตรอปโป)                        มาก

tutti (ตุตติ)                                  ทั้งหมด

U

unruhig (อุนรูอิก)             เร่าร้อน

ut supra (อุท ซูปรา                              เหมือนข้างต้น

V

vago (วาโก)                               ฝัน

vamp (แวมพ์)                             เล่นคลอ

variante (แวริยองเต)                    ทางแปร

veloce (เวโลเช)                          เร็ว

velocissimo (เวโลชิสซิโม)            เร็วที่สุด

venusto (เวนุสโต)                       สง่างาม

verstimmt (แวร์ชติมท์)                  เสียงเพี้ยน

vezzoso (เวสโซโซ)                     อ่อนหวาน

vibrato (วิบราโต)             ร้องเสียงเครือ

vif (วิฟ)                                     สนุกสนาน

vigoroso (วิโกโรโซ)                    แข็งแกร่ง

virtuoso (เวอร์ทูโอโซ)                  ยอดฝีมือ

vitement (วิทมองท์)                     เร็ว

vivace (วิวาเช)                            มีชีวิตชีวา

vivo (วิโว)                                  มีชีวิตชีวา

voce (โวเช)                                เสียง

volante (โวลองเต)                       ละเอียดอ่อน

volta (โวลตา)                              ครั้ง เวลา

volteggiando (โวลเตกจันโด)         ไขว้มือเล่นเปียโน

X

xylophone (ไซโลโฟน)                ระนาด

Y

yodel (โยเดิล)                             เพลงโห่

Z

zart (ซาร์ท)                                นุ่มนวล